Ida-Viru turismiklastri ettepanek valitsusele - kogu Eesti sulgeda

 

 

 

Ida-Viru turismiklastri ettepanek valitsusele – kogu Eesti sulgeda

 

 

 

JAGA

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Ida-Viru turismiklaster tegi valitsusele ettepaneku kogu Eesti täielikult sulgeda, et kevade teisest poolest saaks alustada normaalse teenusepakkumisega.

Hoogustunud koroonaolukorras viis Ida-Viru turismiklaster 02.-03.03.21 oma partnerite hulgas läbi küsitluse- kes partneritest on nõus, et kogu Eesti tuleb täielikult sulgeda, et kevade teisest poolest saaks alustada normaalse teenusepakkumisega.

Vastanutest valdav enamus ehk 89 %  on täieliku sulgemise poolt. Seda siiski vaid tingimusel, et valitsus annab suletud sektoritele sulgemistoetust.

Täieliku sulgemise all peetakse silmas samasuguse olukorra loomist nagu toimis 2020 kevadel. Avatuks võiks jääda toidupoed, apteegid, tööturiste teenindav majutus.

Küsitluses osales enamus turismiklastri partneritest. Vastused peegeldavad eelkõige turismiteenuse pakkujate arvamust- vastajatest 89% on ise teenusepakkujad (era, III ja avalik sektor), s.h. 75% on erasektor.

Ettevõtete ja teenusepakkujate pöördumise põhiline eesmärk on peatada viiruse levik ja päästa Eesti turismi kõrghooaeg. Sõnum on väga selge. Nakatunute baasarv ning nakkuskordaja on nii suured, et ilma äärmusliku sekkumiseta muudatust ei saavutata. Ilma selleta kaotatakse kevade- ja suvehooaeg, aga seda ei ela sektor tõesti enam üle ning järgnevad pankrotid.

Põhjendused ja asjakohased märkused:

TERVISEST TULENEVAD:

 • 1 kuu täielikku sulgemist ning nakatumiskordaja langeb
 • Koormus haiglatele ja plaanilisele meditsiinile langeb
 • Langeb kriitiliste haigusjuhtude ning koroonasurmade arv
 • Hetkel on Eesti keskmine vaktsineerimistempo on väga madal- vaktsineerimisprotsent u. 6,5 juures. Täieliku sulgemise perioodi saaks kasutada efektiivseks vaktsineerimiseks. Tõenäosus, et vaktsineeritakse terveid inimesi, on kordades suurem. Vaktsineerimine on võti kriisist välja ning kõige olulisem on, et riik kiirendaks vaktsineerimistempot.´
 • Sektori ettevõtted (tervisespaad) omalt poolt saavad anda abikäe nt covid pantsientide taastumist toetavate teenuste pakkumisel, et vähendada meditsiinisüüsteemi koormust.

ETTEVÕTLUSEST TULENEVAD:

 • Praeguste piirangutega on teenusepakkumine surutud ebasoodsatele aegadele, mistõttu nõudlus puudub, kuid püsikulud on peal ja kahjum jookseb. Viirus aga levib samal ajal põrandaalustes klubides ja kodustel üritustel.
 • Lühialjalise täieliku sulgemise perioodil (1-2 kuud sõltuvalt nakatumiskordajast) saadud kahju on väiksem (koondamised, pankrotid), kui praeguste piirangute põhjustatud kahju. Täna on oht, et majandust normaalset teenusepakkumist ei teki enne jaanipäeva ning turismisektor kaotab kevad- ja suvehooaja.
 • Ümberringi teised riigid hakkavad end avama, kuid Eesti jääb kõrge nakkuskordaja tõttu suletuks ja isolatsiooni. Jääme ilma välisturistidest.
 • Turismisettevõtjad soovivad kaitsta ka oma töötajaskonda.

TOETUSED:

 • Piirangute kehtestamisega samal ajal tuleb sektorile eraldada selged toetused. Täieliku sulgemise perioodil peaks riik 2020 kevadega sarnaselt pakkuma tööjõutoetust ning ettevõtlustoetust.
 • Toetusvajadus oleks täieliku sulgemise puhul 1-2 kuud, mitte praeguseid piiranguid arvestades 4 kuud, mis kokkuvõttes peaks jääma sarnasesse suurusjärku.
 • Toetada tuleks ka suletavaid kaubanduskeskusi.
 • Toetuse maksmisel lähtuda eelnevalt riigile makstud maksudest. See puhastaks turu maksudest kõrvale.
 • Vajalik on riigi tugi pankade suunal- et pangad oleksid tuleksid olukorraga kaasa ning teksid omapoolseid leevendusi (nt.maksepuhkused).

PIIRANGUD:

 • Peale täieliku sulgemise perioodi lõppu peaks 2+2 ja hajutamispiirangud, maskikandmise- ning desotamise kohustus edasi kehtima.
 • Maskinadmise kohustuslele lisaks on oluline selle järelvalve ning sanktsioonide rakendamine. maakonna omavalitsused.

Ida-Viru turismisektori aktiivsed teenusepakkujad on juba üle 10 aasta koondunud turismiklastrisse mida koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus (maakondlik arenduskeskus). Kokku on klastris ca 60 partnerit majutuse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkonnast. Lisaks kõik maakonna omavalitsused.

Turismiklastri info Kadri Jalonen, Ida-Viru turismikooridnaator, IVEK kadri.jalonen@ivek.ee Tel.5174236

 

VAATA VEEL

 

Inspiratsiooniks

Oleme avatud …

Meil on avatud kaasamüük – toit kaasa koju või kontorisse Ida-Virumaa eriilmelised söögikohad pakuvad võimalust tellida kiire lõuna kontorisse või peakoka maitsev õhtusöök koju või

Read More »