Laevaga

Külalisaluseid võtavad vastu väikesadamad Purtses https://www.puhkaeestis.ee/et/purtse-jahtsadam , Toilas http://toila.kovtp.ee/sadam   ja Narva-Jõesuus https://www.puhkaeestis.ee/et/narva-joesuu-sadam-2