Nähtavaks sotsiaalmeedias – toimusid kahepäevased koolitused turismiettevõtjatele

Via-Hanseatica Plus (VH Plus) projekti raames toimus turismimarsruudi äärde ja Plus piirkonda jäävate maakondade turismiettevõtjatele sotsiaalmeedia teemaline koolitus, mis keskendus kanalitele FB, Instagramm, Google +  ja TripAdvisor ning teemaks oli ka oluline märksõna SEO.  

Kahel koolituspäeval saadi vastused küsimustele: Millest alustada? Mis on rusikareeglid ja aspektid, millele peaks igal juhul mõtlema? Millised on erinevate kanalite võimalused? Kuidas jõuda oma täpsema sihtgrupini?  14.-15. jaanuar toimunud kahepäevasel koolitusel said praktilisi näpunäited Ida- ja Lääne-Virumaa ning Jõgevamaa turismiettevõtjad ning 25.-26. veebruar toimunud koolitusel ammutasid teadmisi Tartumaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa turismiettevõtjad. Koolitajaks oli Jaan Kruusma ettevõtest https://7blaze.com

VH Plus projekti tegevused keskenduvad piirkondade turundamisele ja ettevõtjate ning teenuste nähtavamaks tegemisele. Eesmärk on suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides. Sotsiaalmeedi teemalisel koolitusel saadud teadmiste ja praktiliste näpunäidete abil saavad VH Plus turismimarsruudi äärde jäävad turismiettevõtjad ennast paremini nähtavaks teha.

Via Hanseatica Plus projekti rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Kaheaastase Via Hanseatica Plus  projekti partneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459 061.2 eurot.

Lisainfo: Kristina Ernits, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kristina.ernits@ivek.ee

 

 

Lisaks lugemist:

* Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

*  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

*  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt IVEK SA ning selles ei  kajastatu, ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.