Uued ideed kahepäevaselt tootearenduskoolituselt

Via Hanseatica Plus (VH Plus) projekti raames toimus turismimarsruudi äärde ja Plus piirkonda jäävate maakondade turismiettevõtjatele tootearenduse teemaline koolitus.

10.-11. märts Mäetaguse Mõisas toimunud kahepäevasel koolitusel said osalejad ülevaate Via Hanseatica turismimarsruudist, VH Plus projektist ja erinevaid tööriistu oma juba olemasolevate toodete analüüsimiseks ja uute toodete arendamiseks ning ülevaate ka trendidest.  Osalejad lahkusid koolituselt praktilise töövihikuga, mille abil saavad ettevõtjad edaspidigi plaanitavaid tootearendusi analüüsida.  Oluline osa koolitusest oli erinevate maakondade ettevõtjatel omavahel kokku ja tuttavaks saada ning koolitusel vahetati aktiivselt kontakte ning leiti ka tulevikuks koostöökohti.

Koolitusel osales kokku 28 suuremat ja väiksemat turismiettevõtjat Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt, Tartumaalt, Võrumaalt, ja Põlvamaalt. Koolitajaks oli oma ala professionaal Heleri Rande ettevõttest HRande Consulting OÜ, kes igapäevaselt elab Londonis.

VH Plus projekti tegevused keskenduvad piirkondade turundamisele ja ettevõtjate ning teenuste nähtavamaks tegemisele. Eesmärk on suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides. Sotsiaalmeedi teemalisel koolitusel saadud teadmiste ja praktiliste näpunäidete abil saavad VH Plus turismimarsruudi äärde jäävad turismiettevõtjad ennast paremini nähtavaks teha.

Via Hanseatica Plus projekti rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest programmipoolne rahastus on kokku 459 061.2 eurot.

Kaheaastase Via Hanseatica Plus  projekti partneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Lisainfo: Kristina Ernits, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kristina.ernits@ivek.ee

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt IVEK SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Lisaks lugemist:

Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

  Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium