Narva

Narva-Jõesuun majakka

Narva-Jõesuuhun rakennettiin majakka 1808. Vuonna 1886 majakkaa korotettiin ja modernisoitiin. Majakan viereen rakennettiin sääasema, kauppa ja rakennus luotseja varten. Majakka tuhoutui toisen maailmansodan aikana.

Narva-Jõesuun nykyinen majakka rakennettiin 1957. Sen korkeus maanpinnasta on 31 metriä ja merenpinnasta 35 metriä. Viron itäisimmän majakan apurakennukset ovat: generaattorirakennus, työpaja, sauna ja kaksi asuinrakennusta.

Jaa