Tiesitkö vielä kaikkea tätä Itä-Virosta? - Ida-Virumaa

Tiesitkö vielä kaikkea tätä Itä-Virosta?

Oikeastaan Itä-Virun maakunta (viroksi Ida-Viru maakond) eli Seikkailumaa sijaitsee Koillis-Virossa, Venäjän vastaisella rajalla Suomenlahden ja Peipsijärven välissä.

Matkaa Tallinnasta Seikkailumaan itäisimpään pisteeseen ja asukasmäärältään Viron kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin Narvaan (53 424 asukasta v. 2021 alussa) on 211 km – eli vain aavistuksen verran enemmän kuin Helsingistä Tampereelle. Lännessä Itä-Viro alkaa sieltä mihin Lääne- eli Länsi-Virumaan maakunta päättyy – noin 130 km etäisyydellä Tallinnasta, päätien varresta hieman sivuun jäävän Rakveren kaupungin itäpuolella.

Itä-Virumaa eroaa Viron muista maakunnista lähinnä asukkaidensa etnisen taustan ja/tai väestörekisteriin merkityn kansallisuuden puolesta. Toisen maailmansodan jälkeen alueelle sijoitettiin ja värvättiin paljon työväestöä eri puolilta Neuvostoliittoa. Siksi viron kieltä äidinkielenään puhuvia elääkin tänään seudulla noin 20%, vironvenäläisiä reilut 70% sekä muita kansallisuuksia hieman alle 10% – heidän joukoissaan mm. ukrainalaisia, valkovenäläisiä mutta myös tuhatkunta Suomen kansalaista.

Alueen talouselämä pohjautuu pitkälti teollisuuteen (kemia, metalli, konepaja, elektroniikka ja puu), energiantuotantoon sekä logistiikkaan, joskin vähittäiskaupan, palvelujen ja matkailunkin merkitys on viimeisten 10-15 vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Myös opiskeluympäristönä Itä-Viro on monipuolistunut ja kansainvälistynyt 2000-luvulla – panoksensa kehitykselle ovat antaneet mm. Tarton yliopiston Narvassa toimiva sivutoimipiste, IT- ja ohjelmointialan uusi kansainvälinen kood/Jõhvi -teknologiakoulu sekä Viron sisäministeriön alainen koko maan turvallisuus-, pelastus-, rikosseuraamus- ja rajavalvonta-alan ammattikorkeakoulu Sisekaitseakadeemia eli The Estonian Academy of Security Sciences.

Maakunnassa sijaitsee koko joukko kiinnostavia luonto- ja arkkitehtuurinähtävyyksiä sekä Tarton yliopiston tutkijoiden kesällä 2020 kartoittamina peräti 34 Viron korkeinta, pisintä, vanhinta, suurinta, nuorinta tai muulla tavoin ennätyksellistä luonnonvoimien ja ihmiskäden luomaa kohdetta. Ei siis ihme, että Itä-Virumaa nimettiin Helsingissä vuoden 2019 Matkamessuilla yhdeksi maailman kahdestatoista piilossa (ihan aiheetta) pysyneestä matkailuaarteesta.

Itä-Virumaan monimuotoinen luonto ja maisemat jaottuvat maakunnan viiden kaupungin ja keskustaajaman (Narva, Narva-Jõesuu, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Sillamäe) ympäristössä karkeasti neljään osaan:

  • Suomenlahden jyrkkä törmärannikko, joka
  • laskeutuu itäpäädyssä pitkäksi hienohiekkaiseksi ranta-alangoksi. Upeista, jopa 30 km pituisista uimarannoista ja hietikoista voi nauttia myös Euroopan viiden suurimman järven joukkoon kuuluvan Peipsijärven pohjoisrannalla;
  • sisämaan ylänköalue, jonka maaperän runsaita luonnonvaraesiintymiä (mm. palavaakiveä, fosforiittia ja rakennushiekkaa) alueen kaivosteollisuus on hyödyntänyt likimain sadan vuoden ajan. Toiminnan myötä seudun maisemaan on muokkautunut monia seikkailullisia mäkiä ja vuonomaisia louhosalueita; sekä
  • laajat, aina Peipsijärven rantaan asti ulottuvat Alutagusen metsät, suot ja Kurtnan järvialue, jolta löytyy yli 40 pikkujärveä ja joka kuuluu osittain Natura 2000 -hankkeen suojelualueisiin sekä syksyllä 2018 perustettuun, yli 43 000 hehtaarin laajuiseen Alutagusen kansallispuistoon.

Mutta miksi paikalliset kutsuvat Itä-Viroa Seikkailumaaksi? Saapuminen maakuntaan ei edellytä tutkimusmatkailijan suunnistusvaistoa eivätkä karhut vaani lomailijoita hotellien tai matkailutilojen pihoilla. Nimityksen tausta on hyvinkin looginen. Itä-Virossa voi lomapäivään yhdistää monenlaisia opastettuja, hauskoja ja jännittäviäkin seikkailuja niin maan alla, mäen huipulla, veden pinnalla, puiden latvoissa kuin valtionrajallakin.

Luonnon ja maisemien jaotusta mukaillen on Seikkailumaa jaettu neljään käsitteelliseen matkailuteema-alueeseen, joihin tutustumista voi yhdistellä tai valikoida omien lomatoiveiden ja kiinnostusten mukaan – idyllinen ja kultturelli Pohjoisrannikko; aktiivisen vapaa-ajanvieton pyhättö Palavankivenmaa; luontoäidin antimillaan hellimä Alutagusenmaa; sekä historian ja tulevaisuuden kontrastikylläinen risteys Narvan seutu.

Seikkailumaan väki eli alueen matkailupalvelujen tarjoajat ovat positiivisesti elämään ja sen tarjoamiin haasteisiin suhtautuvia yrittäjiä. He ovat ihmisinä vieraanvaraisia ja tekevät työtään vilpittömin mielin, jotta maakuntaan saapuvilla suomalaisilla (tai muunkinmaalaisilla) matkailijoilla olisi aina uutta ja alueen kontrasteista kumpuavaa löydettävää. Itä-Virossa on paljon nähtävää ja koettavaa, joka on ihan toista maata kuin mikään vastaava muualla Virossa. Tervetuloa kylään!

Katso lisää