Ida-Virumaa esitles 6 põhjust investeerida piirkonna turismi - Ida-Virumaa

Narva

Ida-Virumaa esitles 6 põhjust investeerida piirkonna turismi

Turismikonverents paneel 2 21.03.2024
Sisukord

Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) toel on Ida-Virumaa ainus paik Eestis kus saab toetust suurteks turismiinvesteeringuteks. 21.03. esitleti toimunud Ida-Viru turismikonverentsil uuringu „Kas Ida-Viru turismiturul on investeeringuteks ruumi?“ põhitulemusi- 6 põhjust miks investeerida Ida-Viru turismi.

Veebruaris käivitus investorite põhiküsimust adresseeriv uuring: „Kas Ida-Viru turismiturul on ruumi uuteks investeeringuteks?“ 21. märtsil toimus Eesti Kaevandusmuuseumis Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, Ida-Viru turismiklastri ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ühisel panusel ning Euroopa Liidu ja Eesti riigi toel turismiinvestoritele suunatud konverents. Konverentsi ligi sajast osalejast vähemalt kolmandik olid investeerimishuvilised. Konverents tõi välja uuringu põhitulemused, andis ülevaate senisest sihtkoha arengust ning tutvustas ÕÜF ainukordset võimalust. Paneelides arutati kas aeg on küps investeerimiseks ning kui kerge või keeruline on ÕÜF toetuse kaasamine. Oma otsusest, et investeerib Narva 3-4 tärni hotelli, teatas Narvas tegutsev ettevõte otse paneelis.

Lisaks toimus posttuur Aidu Veespordikeskusesse, mis esitles võimalusi investeerida majutusse, toitlustusse, elamustesse sellel uuel mastaapsel seiklusobjektil. Uuring ise valmib lõplikult aprilli lõpuks, kuid põhitulemused saavad olla abiks investeerimisotsustel.

Uuringu põhitulemusteks on 6 omavahel puslena seotud põhjust, miks investeerimishetk on sobiv ning Ida-Viru omavalitsuste perspektiivseimate investeerimisobjektide andmebaas.

Uuringu juht Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ juhatuse liige, tõi põhijäreldusena välja, et aeg investeerida on soodne ning selleks on kombinatsioon 6-st põhjusest:

 1. Visioon- eesmärk ja selle realistlikkus
 2. Unikaane baasressurss
 3. Vallutamata turg ja potentsiaal
 4. Muud investeeringud, mis on tulnud ja tulevad
 5. Ekspertide hinnangul on katmata mitmed sihtgruppide vajadused
 6. ÕÜFi rahad ja investeerimisvõimalused.

1. Visioon- eesmärk ja selle realistlikkus

 • Ida-Virumaa on seadnud eesmärgiks jõuda Eestis Tallinna järel nr. 1 turismisihtkohaks.
 • Turismi veab eest 2010.a. kohalike ettevõtete ja omavalitsuste algatatud turismiklaster. Olemas on kogemus arenguhüppega Eesti turul – 2023.a. oli maakond eestlaste lemmik nr. 3.
 • Kohalik turismikoostöövõrgustik ehk turismiklaster on tegutsetud 14 aastat ning käimas järgmine 4-aastane koostööperiood.

2. Unikaane baasressurss

Ida-Virumaa turismiressurss on Eesti tugevamaid, siin on üle kümne rahvusvaheliselt huviväärse atraktsiooni alates EL piirist Narvas, Kreenholmist, Sillamäe Salastatud linna teemapargist Aidu ja Peipsini välja.

3. Vallutamata turg ja potentsiaal

 • Ida-Virumaa on endiselt avastamata paljude eestlaste jaoks
 • Soomlasi on Ida-Virumaal 10 korda vähem kui Pärnus –> seda turgu minnakse süsteemselt vallutama (lisaks Läti)
 • Suuremate tegijate täituvus on hea – u 65% (2023. a)
 • Täna kavandavad investeeringuid nii olemasolevad kui ka uued turismisektori asjaosalised NB! neid tehakse ka ilma Õiglase Ülemineku Fondi toeta (nt Narva hotell avas veebruaris 2024. IDA Spaa ja saunad keskuse (investeering 1MEUR))
 • Kasvu mõju: 50 000 ööbimist  = üks 200 voodikohaga hotell 70%-lise täituvusega

4. Muud investeeringud, mis on tulnud ja tulevad

Tööstusinvesteeringud, mis on elluviimisel (magnetitehas, Aquaphor, tuulegeneraatorite tehas jt)

 • Tööstusinvesteeringud, mis on ÕÜF toel kavandamisel (u 20 rahvusvahelist ettevõtet, 2000-2500 töökohta, eelkõige Narvas ja Jõhvi – Kohtla-Järve piirkonnas + kümneid väiksemaid projekte)
 • Filmistuudiod, digi-mutimeedia inkubaator ja Tehnopoli start-up kiirendi Jõhvis, IVIA robootikainkubaator Narvas
 • Kutse- ja kõrgharidusvaldkonna arendusprojektid, sh teadus-arendustegevus, uued õppekavad jne (TÜ Narva Kolledž, TalTechi Virumaa Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus), lisaks Kood Jõhvi
 • Avaliku sektori arendusprojektid ja elukeskkonna arendusprojektid

5. Ekspertide hinnangul sihtgruppide vajadused katmata ehk VALGED LAIGUD:

 • Juurde on vaja heal tasemel majutust
 • Pereatraktsioone
 • Kõikvõimalikke sündmusi
 • Maamärke
 • Heal tasemel teenuseid (toitlustus)

6. Õiglase Ülemineku Fondi rahad ja investeerimisvõimalused

 • Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (toetus kuni 13 MEUR, kuni 45%)
 • Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus (toetus kuni 0,5 MEUR, kuni 45%)
 • Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks (MTÜdele/SAdele, toetus kuni 1,5 MEUR, kuni 80%)

Ida-Viru turismiklaster koondab piirkonna turismisektori aktiivseid ja missioonitundelisi teenusepakkujad ja sinna kuuluvad kõik maakonna omavalitsused. Klaster tegutseb juba 14 aastat. Klastrit koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus (maakondlik arenduskeskus). Klaster on avatud võrgustik ja kõik huvilised on oodatud liituma.

Materjalid:

Konverentsi ettekanded ja videosalvestused teemade kaupa

Investeerimisobjektide andmebaas

21.03 Eesti Kaevandusmuuseumis toimunud turismikonverentsi fotogalerii

Lisainfo: Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen kadri.jalonen@ivek.ee 5174236

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA www.ivek.ee

Jaga
Soovitused