Narva

Haridusprogrammid koolidele Ida-Virumaal

Ida-Virumaa on Seiklusmaa ning see on paik, kust leiab palju harivaid, ägedaid ja ka seikluslikke haridusprogramme, näiteks maa all (Eesti Kaevandusmuuseum), piiripeal (Narva), Alutaguse metsades ja Aidu karjääris. 

Siit leiad Seiklusmaal pakutavaid kooli õppetööga haakuvaid programme:

Sinimägede muuseum

Sinimägede muuseum pakub sõja-ajaloo ja keskkonnateemalisi programme algkoolist gümnaasiumini eesti ja vene keeles. Üks näide ja vahva programm on: Maastikumäng, kus õppeprogrammi kuulub kaardiõpetuse põhitõdede selgitamine koos juhendajaga ja maastikumäng, mille käigus liigutakse grupiti koos kaardiga Sinimäe aleviku territooriumil ja otsitakse vastuseid küsimustele. Küsimustele aitavad vastata Sinimägedesse paigaldatud infostendid, põhikooli üldteadmised loodusest ja ajaloost ning grupiarutelud. Soovi korral liituvad kohalikud juhendajad õpilasmeeskondadega.

Alutaguse Matkaklubi

Alutaguse Matkaklubi õppeprogramme on võimalik tellida tulenevalt koolide ajalistest võimalustest: kas osade kaupa lühemate programmidena (1-2 h) või komplektselt terveks päevaks (4-6 h). Oleme arvamusel, et kui juba sõita maha pikk teekond ning kulutada nii ajaressurssi kui ka fossiilset kütust, siis on mõttekam ja keskkonnasäästlikum võtta 1 põhjalik mitmekülgne õppeprogramm, mis tutvustab teemat erinevatest tahkudest. Meie erinevad programmid sobivad nii koolieelikutele, algkoolile, põhikoolile kui ka gümnaasiumiastmele ning viime läbi eesti ja vene keeles.. Lisaks korraldame õppelaagreid. Eriti popid on keskkonnahariduse õppeprogrammid: loodus (järved, rabad, metsad, struugad, pankrannik, joad), putukad, kivimid ja kivistised ning põlevkivitemaatika.

Eesti Kaevandusmuuseum

Eesti Kaevandusmuuseum pakub keskkonnahariduslikke ja säästvat arengut toetavaid õppeprogramme ja õppepäevi. Kaevandusmuuseum on ainulaadne koht, kus saab õppida palju uut ja huvitavat Ida-Virumaa kõige väärtuslikuma maavara kohta, milleks on loomulikult pruun kuld ehk fossiilirikas põlevkivi.

BLUERAY

BlueRay virtuaalreaalsuse prillidel põhinevad haridusprogrammid „Mina Oru lossis“ ja „Mina presidendi jälgedes“ pakuvad harivat ja elamuslikku tagasivaadet möödunud aegadele. Programmid muudab unikaalseks uudne lähenemine, mille abil tutvustatakse unustatud ehitisi ja hooneid samades paikades, kus need kunagi asusid. Programmina on valikus ka fotojaht Oru pargis kasvavatele eksootilistele taimedele ja kohaga seotud eriliste inimeste lugudele. Ajarännak ja meeskonnatöö toimub õuesõppe vormis ja programm sobib kõigile kooliastmetele.

Lammasmäe Puhkekeskus - Virutaalne ajarännak mesoliitikumi Kunda-Lammasmäel

Kas oled ajalugu õpetades märganud, et mida kaugemale ajas tagasi minna, seda keerulisemaks muutub lastele sellest arusaamine? Kuidas siis õpetada kiviaega? Sellest kevadest on võimalik minna virtuaalsele ajarännakule mesoliitikumi, täpsemalt Kunda-Lammasmäele, mis andis avastamise järel nime kogu Eesti ala vanimale inimasustuse ajajärgule. Rännak tutvustab järvesaare asunikke, eluaset, tavasid ja kombeid ning annab laiema ülevaate keskmisest kiviajast Eesti aladel.

Sillamäe Muuseum

Sillamäe muuseumi haridusprogrammidega saab sukelduda põnevasse kivimite ja kivististe maailma ning avastada Sillamäe kui salalinna saladusi. Nooremale vanuseastmele pakume mängulisi programme ja seiklusretki eesti- ja vene keeles, aga ka keelekümbluse võimalusega. Vanemate klasside õpilased saavad mängida otsingumänge mööda Sillamäe linna, osaleda nõukogude perioodi ajaloo ekskursioonidel ja programmides ning õppida tundma mineraalide päritolu ja omadusi. Igas vanuses õpilastel on võimalik mängida Minecrafti (sic!) ja seda pärismaailmas. Lisaks ka meisterdada meeneid kivimitest ja teistest looduslikest materjalidest.

Narva Muuseum

Narva Muuseum pakub täisspektrit haridus- ja meelelahutusprogramme koolidele, lasteaedadele ja teistele lastegruppidele nii Narva linnuses, kui ka Narva Muuseumi Kunstigaleriis ja näitusel „Vana. Uus. Narva. 1684/1984...2034“. Programmid viiakse läbi valdavalt eesti ja vene keeles.

Kukruse Polaarmõis

Kukruse Polaarmõisa väljapanek aitab aimu saada maadeavastustest ja polaaralade avastustest. Programm “Jääkarurada” tutvustab polaaralasid lasteaialastele ning algklassilastele. Programm “Ajarännak minevikku” annab ülevaate mõisakultuurist, mõisnikest ja nende elustiilist.

Victoria Bastionid

Victoria Bastionide õppeprogrammide käigus saab teada Narva linna ajalugu ja erinevate ajastute ja sellega seotud isikute lugusid, Narva jõe eripärast ja ümbritsevast keskkonnast, looduskaitsest Eestis ja Narvas elavatest nahkhiirtest.

Iisaku Muuseum

Iisaku Muuseum viib läbi koolilastele erinevaid muuseumiprogramme, kus läbi mängu ja lõbusa tegevuse tutvustatakse vanu töid ja tegemisi. Näiteks: “Ei vesi ega tuli ühte hakka” (koostöös Iisaku päästekomandoga), “Säästlik elu talu talus” ja “Vana aja kool”. Suvel näitame kuidas oli vana aja pesupäev, kus saab kolkida pesuvannis või künas pesu ja vett ämbri ja kaelkookudega vedada, lõkkel pesuvett soojaks teha. Meil on mitmeid programme veel ja võta meiega julgelt ühendust.

Jaga