Haridusprogrammid koolidele Ida-Virumaal / #HARIDUSSEIKLUS

Haridusprogrammid koolidele Ida-Virumaal

 Seiklusmaa on paik, kus on Eesti kõige ägedamad haridusprogrammid, näiteks maa all (Eesti Kaevandusmuuseum), piiripeal (Narva), Alutaguse metsades ja Aidu karjääris. 

Kooli õppetööga haakuvaid programme Ida-Virumaal pakuvad:

Eesti Kaevandusmuuseum

Eesti Kaevandusmuuseum pakub keskkonnahariduslikke ja säästvat arengut toetavaid õppeprogramme ja õppepäevi. Kaevandusmuuseum on ainulaadne koht, kus saab õppida palju uut ja huvitavat Ida-Virumaa kõige väärtuslikuma maavara kohta, milleks on loomulikult pruun kuld ehk fossiilirikas põlevkivi.

Sinimägede muuseum

Sinimägede muuseum pakub sõja-ajaloo ja keskkonnateemalisi programme algkoolist gümnaasiumini eesti ja vene keeles. Üks näide ja vahva programm on: Maastikumäng, kus õppeprogrammi kuulub kaardiõpetuse põhitõdede selgitamine koos juhendajaga ja maastikumäng, mille käigus liigutakse grupiti koos kaardiga Sinimäe aleviku territooriumil ja otsitakse vastuseid küsimustele. Küsimustele aitavad vastata Sinimägedesse paigaldatud infostendid, põhikooli üldteadmised loodusest ja ajaloost ning grupiarutelud. Soovi korral liituvad kohalikud juhendajad õpilasmeeskondadega.

Alutaguse Matkaklubi

Alutaguse Matkaklubi õppeprogramme on võimalik tellida tulenevalt koolide ajalistest võimalustest: kas osade kaupa lühemate programmidena (1-2 h) või komplektselt terveks päevaks (4-6 h). Oleme arvamusel, et kui juba sõita maha pikk teekond ning kulutada nii ajaressurssi kui ka fossiilset kütust, siis on mõttekam ja keskkonnasäästlikum võtta 1 põhjalik mitmekülgne õppeprogramm, mis tutvustab teemat erinevatest tahkudest. Meie erinevad programmid sobivad nii koolieelikutele, algkoolile, põhikoolile kui ka gümnaasiumiastmele ning viime läbi eesti ja vene keeles.. Lisaks korraldame õppelaagreid. Eriti popid on keskkonnahariduse õppeprogrammid: loodus (järved, rabad, metsad, struugad, pankrannik, joad), putukad, kivimid ja kivistised ning põlevkivitemaatika.

BLUERAY

BlueRay virtuaalreaalsuse prillidel põhinevad haridusprogrammid „Mina Oru lossis“ ja „Mina presidendi jälgedes“ pakuvad harivat ja elamuslikku tagasivaadet möödunud aegadele. Programmid muudab unikaalseks uudne lähenemine, mille abil tutvustatakse unustatud ehitisi ja hooneid samades paikades, kus need kunagi asusid. Uue programmina on valikus fotojaht Oru pargis kasvavatele eksootilistele taimedele ja kohaga seotud eriliste inimeste lugudele. Ajarännak ja meeskonnatöö toimub õuesõppe vormis ja programm sobib kõigile kooliastmetele.

Sillamäe Muuseum

Sillamäe Muuseumi haridusprogramm pakub võimalust sukelduda kivimite ja kivististe põnevasse maailma ning räägime lugusid Sillamäe linna põnevast ajaloost. Nooremale vanuseastmele pakume mängulisemaid programme eesti ja vene keeles. Saalis võib näha ligi 1500 erinevat eksponaati! Vanemate klasside õpilastele pakume programmi, kus saab näha ja hoida käes Eesti kivimeid ja fossiile, saada nende tekkimisest ja omadustest teada, proovida end Maincrafti (sic!) tegelaste rollis reaalmaailmas ning meisterdada kaunistusi kivimetest ja teistest loodusmaterjalidest.

Narva Muuseum

Narva Muuseum pakub täisspektrit haridus- ja meelelahutusprogramme koolidele, lasteaedadele ja teistele lastegruppidele nii Narva linnuses, kui ka Narva Muuseumi Kunstigaleriis ja näitusel „Vana. Uus. Narva. 1684/1984...2034“. Programmid viiakse läbi valdavalt eesti ja vene keeles.

Kukruse Polaarmõis

Kukruse Polaarmõis väljapanek aitab saada pilti maadeavastustest ja polaaralade avastustest. Programm “Jääkarurada” tutvustab polaaralasid lasteaialastele ning algklassilastele. Programm “Ajarännak minevikku” annab pildi mõisakultuurist, mõisnikest ja nende elustiilist.

Victoria Bastionid

Victoria Bastionide õppeprogrammide käigus saab teada Narva linna ajalugu ja erinevate ajastute ja sellega seotud isikute lugusid, Narva jõe eripärast ja ümbritsevast keskkonnast, looduskaitsest Eestis ja Narvas elavatest nahkhiirtest.

Iisaku Muuseum

Iisaku Muuseum viib läbi koolilastele erinevaid muuseumiprogramme, kus läbi mängu ja lõbusa tegevuse tutvustatakse vanu töid ja tegemisi. Näiteks: “Ei vesi ega tuli ühte hakka” (koostöös Iisaku päästekomandoga), “Säästlik elu talu talus” ja “Vana aja kool”. Suvel näitame kuidas oli vana aja pesupäev, kus saab kolkida pesuvannis või künas pesu ja vett ämbri ja kaelkookudega vedada, lõkkel pesuvett soojaks teha. Meil on mitmeid programme veel ja võta meiega julgelt ühendust.

Jaga