Narva

SIIN ON TURVALINE

Ida-Virumaa vastutustundlikud atraktsioonid, SPA´d, toitlustus- ja majutusettevõtted kannavad tarbijamärgist “Siin on COVID-19 turvaline”. 

Külastajatel, koostööpartneritel ja turismiteenuste edasimüüjatel on COVID-19 viiruse kiire leviku tõttu ootus saada turvalist teenust.

Märgise kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse täita kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid reegleid, et tagada nii töötajate kui ka klientide turvalisus. 

Turvalisuse märgis lisatakse märgisega liitunud ettevõtte toote/teenuse profiilile puhkaeestis.ee ja visitestonia.com andmebaasis.

Märgise „Siin on COVID-19 turvaline“ tingimustega liitudes kinnitame, et:

  1. Järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi: https://bit.ly/kriis-ee-covid-19
  2. Järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid: https://bit.ly/terviseamet-ee-covid-19
  3. Asjakohaste nõuete ja juhiste järgimiseks hoiame end infoga pidevalt kursis.
  4. Aitame külastajatel täita kehtivaid viiruse vältimise reegleid kohapeal (nt tagame distantsi hoidmise teenindusalal, pakume maskide soetamise võimalust, teeme kättesaadavaks piisavalt desovahendeid jms).
  5. Anname märgisega liitudes loa, et tingimuste täitmist võib igal ajal kontrollida juhuvalimi alusel professionaalne testostude läbiviija.
  6. Oleme teadlikud, et klientidel on võimalus tarbitud teenuse turvalisuse kohta anda tagasisidet, muu hulgas puhkaeestis.ee ja visitestonia.com veebilehtedel.
  7. Oleme teadlikud, et märgise tingimuste eiramine on käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. Märgise tingimuste täitmisel korduvalt eksides on märgise andjal õigus märgis ära võtta ning eemaldada teenusepakkuja visitestonia.com, puhkakeestis.ee ja märgise väljaandja veebilehtedelt COVID-19 tõkestamisele pühendunud teenusepakkujate loetelust. 

Jaga