SIIN ON TURVALINE - Ida-Virumaa turism (uuendatakse jooksvalt)

 

 

SIIN ON TURVALINE

 

Ida-Virumaa vastutustundlikud atraktsioonid, SPA´d, toitlustus- ja majutusettevõtted kannavad tarbijamärgist “Siin on turvaline”. Tarbijamärgisega antakse teada, et restoran, kohvik, baar või hotell on liitunud hea tahte kokkuleppega, et ühiselt pidurdada koroonaviiruse levikut. 

Külastajatel, koostööpartneritel ja turismiteenuste edasimüüjatel on COVID-19 viiruse kiire leviku tõttu ootus saada turvalist teenust.

Märgise kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse täita kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid reegleid, et tagada nii töötajate kui ka klientide turvalisus. 

Märgise omamine annab teenusepakkujale eelise olla kaasatud riiklikes ja sihtkoha turundustegevustes ja õiguse eeliskuvamisele turismi turunduskanalites.

Märgise „Siin on COVID-19 turvaline“ tingimustega liitudes kinnitame, et:

  1. Järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi: https://bit.ly/kriis-ee-covid-19
  2. Järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid: https://bit.ly/terviseamet-ee-covid-19
  3. Asjakohaste nõuete ja juhiste järgimiseks hoiame end infoga pidevalt kursis.
  4. Aitame külastajatel täita kehtivaid viiruse vältimise reegleid kohapeal (nt tagame distantsi hoidmise teenindusalal, pakume maskide soetamise võimalust, teeme kättesaadavaks piisavalt desovahendeid jms).
  5. Anname külastajatele teada, et oleme märgisega liitunud, oma veebilehel ja/või Facebookis ning ka kohapeal vastavalt COVID-19 märgise kuvamise juhistele: https://bit.ly/covid-19-juhised
  6. Anname märgisega liitudes loa, et tingimuste täitmist võib igal ajal kontrollida juhuvalimi alusel professionaalne testostude läbiviija.
  7. Oleme teadlikud, et klientidel on võimalus tarbitud teenuse turvalisuse kohta anda tagasisidet, muu hulgas puhkaeestis.ee ja visitestonia.com veebilehtedel.
  8. Oleme teadlikud, et märgise tingimuste eiramine on käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. Märgise tingimuste täitmisel korduvalt eksides on märgise andjal õigus märgis ära võtta ning eemaldada teenusepakkuja visitestonia.com, puhkakeestis.ee ja märgise väljaandja veebilehtedelt COVID-19 tõkestamisele pühendunud teenusepakkujate loetelust. Ühtlasi kaob teenusepakkujal eelis olla kaasatud riiklikes ja sihtkoha turundustegevustes ning õigus eeliskuvamisele turismi turundavates kanalites.


 

 

 

Jaga