Narva

Via Hanseatica

Via-Hanseatica turismimarsruut on laienenud

Via Hanseatica on tee linnade Lübecki, Riia, Tartu ja Peterburi vahel. Ajalooline hansatee kulges Lübekist Riiani. Via Hanseatica kuulub Pan-Euroopa transpordivõrgustikku ja on tuntud kui transpordikoridor 1A. Kogu marsruut kulgeb piirkondade vahel: Lübeck–Gdansk–Kaliningrad–Šiauliai–Jelgava–Riia–Valka–Valga–Tartu–Narva–Ivangorod–Peterburi.

Alates aastast 2001 on alustatud erinevate projektide raames turismitoote väljaarendamist ja rahvusvahelise koostöö algatamist piirkondade ja ettevõtjate vahel.

Turistidele tarbitavaks ja valmis turismitooteks sai marsruut aastaks 2014, kui valmis Riia-Peterburi 580 kilomeetril kulgev lõik kultuuri- ja ajaloohuvilistele suunatud Via-Hanseatica turismitee, mis läbib kolme riiki ja näitab nende eripäraseid kohti ja ühisosa.  Marsruudil reisimist saab mugavalt planeerida kodulehel oleva reisiplaneerija kaudu. Või  lugeda e-raamatuna seiklustest Via-Hanseatical läbi ühe perekonna juhtumiste.

Alates 2019 aasta aprillis algas Eesti-Vene programmi vahendite toel kaks aastat kestev loogilise jätkuna projekt Via Hanseatica Plus, mis lisaks olemasoleva marsruudi arendamisele Venemaalt läbi Eesti Riiani, keskendub ka marsruudile lisandväärtuse andmisega – laienetakse Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Lisanduvad ajaloolised hansalinnad ja paljud omanäolised ja lisandväärtust andvad piirkonnad ning turismiatraktsioonid. Via HAnseatica Plus projekti juhtpartneriks on SA Tartumaa Turism ja Ida-Virumaal koordineerib projekti Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (IVEK SA).

Projekti rahastatakse programmist “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020” https://www.estoniarussia.eu

Lisaks info kodulehtedel: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en.
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg

Via Hanseatica on Eestit, Lätit ja Venemaad ühendav rahvusvaheline turismimarsruut, mille arendamist alustati 20 aastat tagasi. Et anda marsruudile lisandväärtust, täiendati marsruuti pluss-aladega.

 Projekti jooksul keskenduti tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisandusid paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad ning turismiatraktsioonid. Projekti põhiliseks fookuseks oli Via Hanseatica turundamine ning

ühe tegevusena uuendati veebilehel ja reisiplaneerijas olev info. Uuest Via Hanseatica Plus marsruudi virtuaalsest reisiplaneerijast leiab nii turismiobjektid kui ka vaatamisväärsused ning temaatilised teekonnad kultuurihuvilistele, loodusesõpradele, peredele ja toidugurmaanidele. 

 

Taotlus esitati Eesti-Vene piiriülese koostöö programmile 2017. aasta mais ning tegevused algasid 1. aprillil 2019. Koostööpartneritena lõid kaasa Virumaa Muuseumid, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitasid tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme Turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

 

Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg peab peamiseks Via Hanseatica Plus projekti väärtuseks rahvusvahelist koostööd. “Projekt on võimaldanud partneritel üksteist paremini tundma õppida ja koostöösuhted on selle tõttu oluliselt arenenud. See annab lootust, et piiriülese koostööna on tulevikuski võimalik väga suuri asju teha,” sõnas Kalberg. 

Via Hanseatica turismimarsruuti aitavad Eestis edaspidi hoida ja arendada Lõuna-Eesti ja Ida-Viru turismiklastrid. Lätis vastutab Via Hanseatica eest Vidzeme Planeerimisregioon ning Venemaal Pihkva ja Leningradi regiooni partnerid.

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti eelarve oli kokku 510 068 eurot, millest programmipoolne rahastus  459 061.2 eurot.

 

Lisainfo:

www.viahanseatica.info

Sille Talvet-Unt

projekti üldkoordinaator

[email protected]

+372 510 9278

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Via Hanseatica Plus projektis osalevad mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist. Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

Lisainfo: Kristina Ernits, Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA [email protected]

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Lisaks lugemist:

 Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

 EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

  Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

 

Tuurid aitavad külalisel juba esimesest kaadrist alates ennast sihtkohas kohal tunda ning näitavad, millised on sealsed võimalused ning tegevused. Interaktiivsed multimeedialahendused ehk virtuaaltuurid on täpsemalt 360 kraadi fotod, mida saab liigutada enda soovi järgi ning mis loovad illusiooni ruumis või asukohas kohal viibimisest. Virtuaaltuuril on võimalik suurendada eksponaate ja vajutada ringikujulistele ikoonidele, mis annavad lisainfot sealsete paikade, tegevuste ja muuseumieksponaatide kohta.

Eestis saab virtuaalselt külastada Rakvere linnust, Eesti Kaevandusmuuseumit Ida-Virumaal ja Eesti Lennundusmuuseumit Tartumaal. Venemaa virtuaaltuuridel saab tutvuda ajaloolise Pihkva kesklinnaga, Viiburi lossi ja selle ümbrusega ning matkata Sestroretski rabas. 

Virtuaaltuurid on kohandatud nii arvutis kui ka nutitelefonis mugavaks kasutamiseks ja võimaldavad lugeda infomaterjali kolmes keeles – eesti, inglise ja vene keeles. Tuuridega saab tutvuda veebilehel www.viahanseatica.info/et/virtuaaltuurid

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Via Hanseatica Plus projektis osalevad mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist. Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

Lisainfo: Kristina Ernits, Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA [email protected]

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Lisaks lugemist:

 Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

 EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

  Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

 

Via Hanseatica Plus (VH Plus) projekti raames toimus turismimarsruudi äärde ja Plus piirkonda jäävate maakondade turismiettevõtjatele tootearenduse teemaline koolitus.

10.-11. märts Mäetaguse Mõisas toimunud kahepäevasel koolitusel said osalejad ülevaate Via Hanseatica turismimarsruudist, VH Plus projektist ja erinevaid tööriistu oma juba olemasolevate toodete analüüsimiseks ja uute toodete arendamiseks ning ülevaate ka trendidest.  Osalejad lahkusid koolituselt praktilise töövihikuga, mille abil saavad ettevõtjad edaspidigi plaanitavaid tootearendusi analüüsida.  Oluline osa koolitusest oli erinevate maakondade ettevõtjatel omavahel kokku ja tuttavaks saada ning koolitusel vahetati aktiivselt kontakte ning leiti ka tulevikuks koostöökohti.

Koolitusel osales kokku 28 suuremat ja väiksemat turismiettevõtjat Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt, Tartumaalt, Võrumaalt, ja Põlvamaalt. Koolitajaks oli oma ala professionaal Heleri Rande ettevõttest HRande Consulting OÜ, kes igapäevaselt elab Londonis.

VH Plus projekti tegevused keskenduvad piirkondade turundamisele ja ettevõtjate ning teenuste nähtavamaks tegemisele. Eesmärk on suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides. Sotsiaalmeedi teemalisel koolitusel saadud teadmiste ja praktiliste näpunäidete abil saavad VH Plus turismimarsruudi äärde jäävad turismiettevõtjad ennast paremini nähtavaks teha.

 

Via Hanseatica Plus projekti rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest programmipoolne rahastus on kokku 459 061.2 eurot.

Kaheaastase Via Hanseatica Plus  projekti partneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Lisainfo: Kristina Ernits, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, [email protected]

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt IVEK SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Lisaks lugemist:

 Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

 EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

  Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

 

 

 

 

 

 

Via-Hanseatica Plus (VH Plus) projekti raames toimus turismimarsruudi äärde ja Plus piirkonda jäävate maakondade turismiettevõtjatele sotsiaalmeedia teemaline koolitus, mis keskendus kanalitele FB, Instagramm, Google +  ja TripAdvisor ning teemaks oli ka oluline märksõna SEO.  

Kahel koolituspäeval saadi vastused küsimustele: Millest alustada? Mis on rusikareeglid ja aspektid, millele peaks igal juhul mõtlema? Millised on erinevate kanalite võimalused? Kuidas jõuda oma täpsema sihtgrupini?  14.-15. jaanuar toimunud kahepäevasel koolitusel said praktilisi näpunäited Ida- ja Lääne-Virumaa ning Jõgevamaa turismiettevõtjad ning 25.-26. veebruar toimunud koolitusel ammutasid teadmisi Tartumaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa turismiettevõtjad. Koolitajaks oli Jaan Kruusma ettevõtest https://7blaze.com

VH Plus projekti tegevused keskenduvad piirkondade turundamisele ja ettevõtjate ning teenuste nähtavamaks tegemisele. Eesmärk on suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides. Sotsiaalmeedi teemalisel koolitusel saadud teadmiste ja praktiliste näpunäidete abil saavad VH Plus turismimarsruudi äärde jäävad turismiettevõtjad ennast paremini nähtavaks teha.

Via Hanseatica Plus projekti rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Kaheaastase Via Hanseatica Plus  projekti partneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459 061.2 eurot.

Lisainfo: Kristina Ernits, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, [email protected]

  

  

Lisaks lugemist:

* Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

*  EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

*  Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

*  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

*  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt IVEK SA ning selles ei  kajastatu, ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA on partneriks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahvusvahelises projektis ER48 Via Hanseatica Plus (VH Plus). Projektipartneriteks on mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist.

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 

Projektitaotlus esitati programmile 2017. aasta mais ning rahastusleping juhtpartneri ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmiti 1. aprillil 2019. Projektipartneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

 

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on 459 061.2 eurot.

 

Projekti ajaline kestus on 01.04.2019-30.06.2021 (27 kuud) mille vältel keskendutakse tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisanduvad vanad hansalinnad ja paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad.

 

Projekti peamised tegevused on:

  • Turundus: Via Hanseatica (VH) laiaulatuslik turundus sotsisaalmeedia kanalites, kampaaniate läbiviimine, reklaammaterjalide loomine, VH piirkondade tutvustamine reisibüroodele ja meediale, omavaheline ristturundus.

  • Võrgustiku arendamine: VH ettevõtjate ja teiste sidusrühmade (turismisektor) koostöö tugevdamine.

  • Inimeste arendamine: riigisisesed ja rahvusvahelised koolitused ja õppereisid VH ettevõtjate poolt pakutavate teenuste sisu ja kvaliteedi parandamiseks.

  • VH temaatiliste pakettide täiendamine vastavalt sihtrühmade ootustele (loodus- ja seiklusturism, kultuuriturism, pereturism, toiduturism).

 

Oluline osa tegevustest on suunatud piirkondade turundamisele, et suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides.

 

Projekti avakoosolek toimus 11. ja 12. Tartus, kus pandi paika arenduse täpsem tegevus- ja ajakava järgnevateks aastateks ning lepiti kokku peamistes turundussõnumites.

   

Lisainfo: Kristina Ernits, [email protected] , tel 5026678

Via Hanseatica on Eestit, Lätit ja Venemaad ühendav rahvusvaheline turismimarsruut, mille arendamist alustati 20 aastat tagasi. Et anda marsruudile lisandväärtust, täiendati marsruuti pluss-aladega.

 

Projekti jooksul keskenduti tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisandusid paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad ning turismiatraktsioonid. Projekti põhiliseks fookuseks oli Via Hanseatica turundamine ning

ühe tegevusena uuendati veebilehel ja reisiplaneerijas olev info. Uuest Via Hanseatica Plus marsruudi virtuaalsest reisiplaneerijast leiab nii turismiobjektid kui ka vaatamisväärsused ning temaatilised teekonnad kultuurihuvilistele, loodusesõpradele, peredele ja toidugurmaanidele. 

 

Taotlus esitati Eesti-Vene piiriülese koostöö programmile 2017. aasta mais ning tegevused algasid 1. aprillil 2019. Koostööpartneritena lõid kaasa Virumaa Muuseumid, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitasid tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme Turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

 

Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg peab peamiseks Via Hanseatica Plus projekti väärtuseks rahvusvahelist koostööd. “Projekt on võimaldanud partneritel üksteist paremini tundma õppida ja koostöösuhted on selle tõttu oluliselt arenenud. See annab lootust, et piiriülese koostööna on tulevikuski võimalik väga suuri asju teha,” sõnas Kalberg. 

 

Via Hanseatica turismimarsruuti aitavad Eestis edaspidi hoida ja arendada Lõuna-Eesti ja Ida-Viru turismiklastrid. Lätis vastutab Via Hanseatica eest Vidzeme Planeerimisregioon ning Venemaal Pihkva ja Leningradi regiooni partnerid.

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti eelarve oli kokku 510 068 eurot, millest programmipoolne rahastus  459 061.2 eurot.

 

Lisainfo:

www.viahanseatica.info

Sille Talvet-Unt

projekti üldkoordinaator

[email protected]

+372 510 9278

Toggle Content

Jaga