Via Hanseatica | Ida-Virumaa

 

 

Via Hanseatica

Via-Hanseatica turismimarsruut on laienenud

Via Hanseatica on tee ajalooliste hansalinnade Lübecki, Riia, Tartu ja Peterburi vahel. Via Hanseatica kuulub Pan-Euroopa transpordivõrgustikku ja on tuntud kui transpordikoridor 1A. Kogu marsruut kulgeb piirkondade vahel: Lübeck–Gdansk–Kaliningrad–Šiauliai–Jelgava–Riia–Valka–Valga–Tartu–Narva–Ivangorod–Peterburi.

Alates aastast 2001 on alustatud erinevate projektide raames turismitoote väljaarendamist ja rahvusvahelise koostöö algatamist piirkondade ja ettevõtjate vahel.

Turistidele tarbitavaks ja valmis turismitooteks sai marsruut aastaks 2014, kui valmis Riia-Peterburi 580 kilomeetril kulgev lõik kultuuri- ja ajaloohuvilistele suunatud Via-Hanseatica turismitee, mis läbib kolme riiki ja näitab nende eripäraseid kohti ja ühisosa.  Marsruudil reisimist saab mugavalt planeerida kodulehel oleva reisiplaneerija kaudu. Või  lugeda e-raamatuna seiklustest Via-Hanseatical läbi ühe perekonna juhtumiste.

Alates 2019 aasta aprillis algas Eesti-Vene programmi vahendite toel kaks aastat kestev loogilise jätkuna projekt Via Hanseatica Plus, mis lisaks olemasoleva marsruudi arendamisele Venemaalt läbi Eesti Riiani, keskendub ka marsruudile lisandväärtuse andmisega – laienetakse Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Lisanduvad ajaloolised hansalinnad ja paljud omanäolised ja lisandväärtust andvad piirkonnad ning turismiatraktsioonid. Via HAnseatica Plus projekti juhtpartneriks on SA Tartumaa Turism ja Ida-Virumaal koordineerib projekti Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (IVEK SA).

Projekti rahastatakse programmist “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020” https://www.estoniarussia.eu

Lisaks info kodulehtedel: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en.
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
https://www.rahandusministeerium.ee/et/interreg


Via hanseatica plus

Uued ideed kahepäevaselt tootearenduskoolituselt

Via Hanseatica Plus (VH Plus) projekti raames toimus turismimarsruudi äärde ja Plus piirkonda jäävate maakondade turismiettevõtjatele tootearenduse teemaline koolitus.

10.-11. märts Mäetaguse Mõisas toimunud kahepäevasel koolitusel said osalejad ülevaate Via Hanseatica turismimarsruudist, VH Plus projektist ja erinevaid tööriistu oma juba olemasolevate toodete analüüsimiseks ja uute toodete arendamiseks ning ülevaate ka trendidest.  Osalejad lahkusid koolituselt praktilise töövihikuga, mille abil saavad ettevõtjad edaspidigi plaanitavaid tootearendusi analüüsida.  Oluline osa koolitusest oli erinevate maakondade ettevõtjatel omavahel kokku ja tuttavaks saada ning koolitusel vahetati aktiivselt kontakte ning leiti ka tulevikuks koostöökohti.

Koolitusel osales kokku 28 suuremat ja väiksemat turismiettevõtjat Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt, Tartumaalt, Võrumaalt, ja Põlvamaalt. Koolitajaks oli oma ala professionaal Heleri Rande ettevõttest HRande Consulting OÜ, kes igapäevaselt elab Londonis.

VH Plus projekti tegevused keskenduvad piirkondade turundamisele ja ettevõtjate ning teenuste nähtavamaks tegemisele. Eesmärk on suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides. Sotsiaalmeedi teemalisel koolitusel saadud teadmiste ja praktiliste näpunäidete abil saavad VH Plus turismimarsruudi äärde jäävad turismiettevõtjad ennast paremini nähtavaks teha.

  

Via Hanseatica Plus projekti rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest programmipoolne rahastus on kokku 459 061.2 eurot.

Kaheaastase Via Hanseatica Plus  projekti partneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Lisainfo: Kristina Ernits, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kristina.ernits@ivek.ee

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt IVEK SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Lisaks lugemist:

 Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

 EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

  Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

Nähtavaks sotsiaalmeedias – toimusid kahepäevased koolitused turismiettevõtjatele

Via-Hanseatica Plus (VH Plus) projekti raames toimus turismimarsruudi äärde ja Plus piirkonda jäävate maakondade turismiettevõtjatele sotsiaalmeedia teemaline koolitus, mis keskendus kanalitele FB, Instagramm, Google +  ja TripAdvisor ning teemaks oli ka oluline märksõna SEO.

Kahel koolituspäeval saadi vastused küsimustele: Millest alustada? Mis on rusikareeglid ja aspektid, millele peaks igal juhul mõtlema? Millised on erinevate kanalite võimalused? Kuidas jõuda oma täpsema sihtgrupini?  14.-15. jaanuar toimunud kahepäevasel koolitusel said praktilisi näpunäited Ida- ja Lääne-Virumaa ning Jõgevamaa turismiettevõtjad ning 25.-26. veebruar toimunud koolitusel ammutasid teadmisi Tartumaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa turismiettevõtjad. Koolitajaks oli Jaan Kruusma ettevõtest https://7blaze.com

VH Plus projekti tegevused keskenduvad piirkondade turundamisele ja ettevõtjate ning teenuste nähtavamaks tegemisele. Eesmärk on suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides. Sotsiaalmeedi teemalisel koolitusel saadud teadmiste ja praktiliste näpunäidete abil saavad VH Plus turismimarsruudi äärde jäävad turismiettevõtjad ennast paremini nähtavaks teha.

Via Hanseatica Plus projekti rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Kaheaastase Via Hanseatica Plus  projekti partneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459 061.2 eurot.

Lisainfo: Kristina Ernits, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kristina.ernits@ivek.ee

   

   

Lisaks lugemist:

* Via Hanseatica turismimarsruudi  koduleht https://www.viahanseatica.info/

*  EST-RUS programmi koduleht https://www.estoniarussia.eu/

*  Euroopa Komisjoni reginaal- ja linnapoliitika peadirektoraat – alates 1.jaanuar 2020

*  Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeerium

*  Eesti Vabariigi Rahandusministeerium

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt IVEK SA ning selles ei  kajastatu, ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Via Hanseatica SeiklusFestil 2020

2020. aasta sügisel toimus 26.-27.09 Ida-Virumaal esmakordselt “SeiklusFest“. Eesti esimene festival aktiivsetele inimestele, mille eesmärgiks oli tutvustada Ida-Virumaad kui rohkete aktiivsete tegevustega seiklusmaad.

“SeiklusFest” festivalil leidis kahe päeva jooksul aset palju ägedaid seiklusi maa all, mäe otsas, vee peal, metsades, rabas ja Aidu karjääri tehismaastikul. Seiklusi jätkus nii suurtele kui ka väikestele, nii seiklusharrastajatele kui ka esimest korda uudistajatele. Festivalile olid oodatud üksikkülastajad, pered ja sõpruskonnad.

Kahe päeva jooksul külastas festivali ning võttis erinevatest tegevustest osa ca 500 inimest.

SeiklusFesti keskus asus Eesti kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel, kus oli kohapel erinevaid seikluslikke tegevusi. Lisaks sai osaleda erinevates õpitubades ning külastada Eesti Kaevandusmuuseumi peahoones väljas olnud Ida-Viru Turismiklastri külalislahkuse ala.  Kutsusime inimesi osalema loosis ning sai kohapeal asjatundlikku infot kõikvõimalike seikluste ja puhkamisvõimaluste kohta Seiklusmaal ja ka rahvusvahelisest turismimarsruudist Via Hanseatica Plus, mis kulgeb lisaks eestile ka lätis venemaal.

Projekt Via Hanseatica Plus, mis lisaks olemasoleva marsruudi arendamisele Venemaalt läbi Eesti Riiani, keskendub ka marsruudile lisandväärtuse andmisega – Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal.

Rohkem infot ja erinevaid marsruute leiab kodulehel https://www.viahanseatica.info/et/

Projekti rahastatakse programmist “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020” https://www.estoniarussia.eu

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt IVEK SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Via Hanseatica Plus

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA on partneriks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahvusvahelises projektis ER48 Via Hanseatica Plus (VH Plus). Projektipartneriteks on mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projektitaotlus esitati programmile 2017. aasta mais ning rahastusleping juhtpartneri ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmiti 1. aprillil 2019. Projektipartneriteks on SA Virumaa Muuseumid, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on 459 061.2 eurot.

Projekti ajaline kestus on 01.04.2019-30.06.2021 (27 kuud) mille vältel keskendutakse tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisanduvad vanad hansalinnad ja paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad.

Projekti peamised tegevused on:

  • Turundus: Via Hanseatica (VH) laiaulatuslik turundus sotsisaalmeedia kanalites, kampaaniate läbiviimine, reklaammaterjalide loomine, VH piirkondade tutvustamine reisibüroodele ja meediale, omavaheline ristturundus.

  • Võrgustiku arendamine: VH ettevõtjate ja teiste sidusrühmade (turismisektor) koostöö tugevdamine.

  • Inimeste arendamine: riigisisesed ja rahvusvahelised koolitused ja õppereisid VH ettevõtjate poolt pakutavate teenuste sisu ja kvaliteedi parandamiseks.

  • VH temaatiliste pakettide täiendamine vastavalt sihtrühmade ootustele (loodus- ja seiklusturism, kultuuriturism, pereturism, toiduturism).

Oluline osa tegevustest on suunatud piirkondade turundamisele, et suurendada turistide liikumist pealinnadest kaugemale ning pikendada turistide kohalolekuaega, pakkudes neile ühe reisi ajal huvitavaid külastusvõimalusi Via Hanseatica erinevates piirkondades ja riikides.

Projekti avakoosolek toimus 11. ja 12. Tartus, kus pandi paika arenduse täpsem tegevus- ja ajakava järgnevateks aastateks ning lepiti kokku peamistes turundussõnumites.

Lisainfo: Kristina Ernits, kristina.ernits@ivek.ee , tel 5026678


Jaga