Narva

Ametnike välitööd Ida-Virumaal

ametnike välitööd
Sisukord

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Riigikantselei, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Justiitsministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad teid sel suvel Ida-Virumaale ametnike välitöödele. Välitööd toimuvad 15.-19. augustil Ida-Virumaa erinevates kohalikes omavalitsustes. Kohapeal aitavad välitöid korraldada Integratsiooni Sihtasutus ja Ida-Virumaa ettevõtluskeskus.

Välitööde eesmärk on

  • kohalike elanike usalduse suurendamine riigi vastu;
  • koostöökogemus ja edulugude rääkimine Ida-Virumaal ja Ida-Virumaast;
  • kodanikuaktiivsuse kasvatamine;
  • olukorra teadlikkuse tõstmine Ida-Virumaal toimuvast;
  • ülevaade riigi ja kohaliku omavalitsuse viie aasta arengutest, võimalustest, kuid ka tegemata jätmistest.

Välitööde raames plaanime töövarjutamisi kohalikes asutustes ja organisatsioonides ning ühiseid arutelusid kohalike omavalitsuse pakutud teemadel. Korraldame sündmuseid, mille eesmärk on tutvuda kohaliku elukeskkonna ning inimestega. Ettevõtmiste raames soovime luua ja tugevdada ka kontakte kohalike eestvedajate ning riigisektori juhtide vahel. Täpsema kava leiad lehe lõpust. 

Välitööd saavad alguse 15. augustil avakonverentsiga. 16.-18.  augustil toimuvad töövarjutamised ning seminarid. Kokkuvõtte välitöödest teeme 19. augustil toimuval lõpukonverentsil. 

Esimesed ametnike välitööd toimusid 2017. aastal Kultuuriministeeriumi eestvedamisel Ida-Virumaal, 2018. aastal oldi Ida-Virumaal teist korda, 2019 toimusid välitööd Rahandusministeeriumi eestvedamisel Kagu-Eestis ning 2021. aastal Kesk-Eestis.

2022. aasta on uus võimalus olulistel teemadel kaasa rääkida ja Ida-Virumaal kontakte luua ning uusi algatusi planeerida. 

Kava ja praktiline info

Jaga
Soovitused