Narva

Ida-Virumaa käivitab oma esimese turismikampaania Lätis

latvia-pixabay.com autor gdj
Sisukord

Ida-Viru turismiklastril valmis juunis uus strateegia ning uueks prioriteetseks välisturuks valiti lisaks Soomele Läti. Ida-Viru ajaloo esimene lätlastele suunatud turismikampaania käivitub juba juuli keskel (17.07.23).

Ida-Virumaa on viimaste aastate kobarkriisis kõige enam pihta saanud turismisihtkoht Eestis. Kriis kestab sest sõja tõttu ei taastu enam Vene turism (ca 25% turistidest 2019). Vene turu tegevused lõpetati juba eelmise aasta kevadel. Siis valmis ka lätikeelne veeb. Uue EL naabrusinstrumendi toetusega saab sel suvel alustada aktiivset turundust Lätis. Esimesena käivitub digitaalne inspiratsioonikampaania.

Ida-Virumaa on lätlastele väga vähe tuntud, 2019.a.oli läti turiste 5% ja peamised kohad kus nad käivad on Narva, Kaevandusmuuseum, looduspaigad. Lätlased on loodusehuvilised ning õnneks on Ida-Virumaal hulgaliselt Eesti looduse rekordpaiku alates kõrgeimast pankrannikust ja jugadest kuni pikima liivarannani nii mere ääres Narva-Jõesuus kui Peipsi põhjarannikul. Lätlasele on eksootikaks Ida-Viru tööstusmaastikud mida Lätis sellises mastaabis ei leidu.

Kampaania toobki välja Ida-Viru unikaalsed paigad mida lätlane kodust või mujalt Eestist ei leia.

Tegu on digikampaaniaga. Selles on lood ja fotod-videomaterjal Ida-Viru inspireerivatest paikadest. Lätikeelsete subtiitritega sai varustatud ka väga värske video mis teeb seiklusliku tiiru kogu idavirumaale peale.

Kampaani maksumus on ca 5000 eur ning seda kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrument.

Ida-Viru turismiklaster koondab turismisektori aktiivseid teenusepakkujad ja tegutseb juba 13 aastat. Klastrit koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus (maakondlik arenduskeskus).

Lisaiinfo: Kadri Jalonen

5174236

https://idaviru.ee/lv/

Foto:pixabay.com autor GDJ

Projektiinfo: Nimi „Ida-Viru turism“

Kaasrahastatud Kaasrahastatud Euroopa Liidu Eesti EL välispiiri programmi ja Ida-Viru turismiklastri vahenditest.

Aeg: 01.07.-31.12.2023.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Jaga
Soovitused