Narva

Kultuuri Digihäkk Narvas

Sisukord

Eesti rahvusvähemuste esindajad kogunevad 10.-12. juunil Narvas, et leida digitaalseid lahendusi kultuuripärandi tutvustamiseks, säilitamiseks ja nooremale põlvkonnale edasiandmiseks

Homme, 10. juunil algab Narvas esmakordne Kultuuri Digihäkk, mis toimub  Eesti Kultuuriministeeriumi, Garage48, OBJEKTi ja Briti Nõukogu koostöös. Ürituse eesmärk on 48 tunni jooksul luua rahvusvähemuste kultuuri tutvustamise, säilitamise ja pärandi edendamise digitaalsete lahenduste prototüüpe.

“Alustasime sellel aastal ministeeriumis lõimumise, sh kohanemise digipöördega. Tahame seda teha koostöös meie partneritega, sh kõikide ministeeriumi allasutustega. Vähemusrahvused avaldasid soovi kaasata oma tegevustesse rohkem noori ja leida oma rahvuspärandile Eesti kultuuriruumis laiemat kõlapinda,”  sõnas Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Kuigi kultuuri mõiste on lai, siis peamiselt otsitakse lahendusi järgmistes valdkondades: kultuuriõpe; eksponaadid muuseumites ja raamatukogudes; kultuuripärandi säilitamine ja edendamine; rahvuste vahelised kontaktid ja koostöö; kultuuripärandi tutvustamine kaasaegsetel platvormidel; põlvkondade vaheliste kontaktide ja rahvusseltside järelkasvu juurutamine.

“Kultuuri Digihäkile on registreerinud mitmekülgsete vähemusrahvuste esindajad. Esitatud ideed on samuti laiahaardelised, seega ootame põnevusega, milliseid lahendusi üritusel luuakse,” sõnus projektijuht Kadi Aguraijuja.

Osalemise on kinnitanud 18 eri rahvuse esindajat, sealjuures ukrainlased, venelased, valgevenelased, eestirootslased, soomlased, armeenlased, udmurdid, juudid, burjaadid, baškiirid, tšiillased, mehhiklased ja lätlased. Ideed, millega töötama hakatakse varieeruvad retseptide digitaliseerimisest liitreaalsete turismilahendusteni.

Rohkem infot Kultuuri Digihäki kohta leiate: garage48.org/events/events/kultuuri-digihakk

Häkatoni toimumist rahastab Eesti Kultuuriministeerium. Häkaton on ellu viidud koostöös Briti Nõukoguga Eestis osana “People to People Cultural Engagement Programme” programmist. Leia rohkem infot Briti Nõukogu tööst Eestis aadressil www.britishcouncil.ee.

Jaga
Soovitused