Narva

Privaatsuspoliitika

Veebilehe idaviru.ee vastutav ettevõtte esindaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA registrikood: 90003367. Juriidiline aadress Keskväljak 4 Jõhvi, Jõhvi vald Ida-Virumaa, e-post [email protected].

Veebilehe registripidaja: Zone Media OÜ (www.zone.ee)

Veebileht: www.idaviru.ee

www.idaviru.ee (edaspidi Veebileht) on ettevõttele Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (edaspidi IVEK) kuuluv veebileht. Käesoleval kodulehel kuvatud info, tekstid, pildid või mis tahes muu infomaterjali igasugune (mitte)ärilistel eesmärkidel kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine on ilma ettevõtte kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ei kogu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 (ingl General Data Protection Regulation ehk GDPR) sätestatud delikaatseid isikuandmeid (näiteks andmed terviseseisundi või puude kohta).

Veebileht austab oma kasutajate privaatsust ja töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate isikuandmete töötlemise seaduste ning õigusaktidega.

Mõisted: 

Kasutaja (veebilehe külastaja) on isik, kes kasutab või külastab käesolevat veebilehte.

Isikuandmed: Nimi, e-post, telefon ja kasutajaga seotud seadmed.

Küpsis on unikaalne väike arvutikoodi lõik, mille anname teie veebibrauserile, kui veebisaiti esimest korda külastate.

Isikutuvastusandmed

Töötleme Kasutaja isikuandmeid näiteks juhul, kui kasutad Ida-Viru Turismiklastri teenuseid. Me võime Su isikuandmeid koguda mitmel viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui Sa külastad meie Veebilehte, registreerud Veebilehel, täidad vormi või küsimustiku või liitud uudiskirjaga. Võime vajadusel küsida ees- ja perenime, e-posti aadressi, telefoninumbrit. Kuid Sul on võimalik meie Veebilehte ka anonüümselt külastada. Kogume Kasutajalt isikuandmeid ainult juhul, kui Sa edastad meile sellist teavet vabatahtlikult. 

Me võime koguda Su anonüümseid ja statistilisi andmeid mis tahes ajal, kui Sa meie Veebilehte külastas. Nende hulka võivad kuuluda veebilehitseja nimi, arvuti tüüp ja tehniline teave sellest, mis seadmega näiteks mobiil või tahvelarvuti vms. Külastades veebilehte, võime koguda lisaks näiteks teavet operatsioonisüsteemist ja kasutatavast interneti teenusepakkujast ning muu sarnane teave. 

Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame 

Veebileht võib Su isikuandmeid koguda ja kasutada järgmistel eesmärkidel: 

 • Meie Veebilehe:
  • Näitamiseks ja haldamiseks. Meil võib Kasutaja teavet vaja olla selleks, et Veebilehe sisu korrektselt kuvada;
  • Veebilehe täiustamiseks. Võime antud tagasisidet kasutada meie toodete ja teenuste täiustamiseks;
 • Kasutajakogemuse isikupärastamiseks ja kasutajamugavuse tagamiseks;
 • Reklaamide, loosimängude, küsitluste korraldamiseks ja muude Veebilehe funktsioonide kasutamiseks;
 • Saatmaks Sulle Su nõusolekul pakkumisi teemadel, mis meie arvates Sulle huvi võivad pakkuda;
 • Uudiskirjade ja Ida-Viru Turismiklastri partnerite pakkumiste saatmiseks. Uudiskirjade saatmiseks kasutame automaatseid süsteeme ja kui Sa ise loobud uudiskirja saamisest, kustutatakse Su kontakt automaatselt nimekirjast; 
 • Kui kogume andmeid kampaaniate raames ja on vajalik töödelda isikuandmeid, siis kogume ja kasutame neid andmeid näiteks võitjaga kontakteerumiseks, auhinna loosimiseks ja kätte toimetamiseks ning uudiskirjade listi lisamiseks;
 • Me ei müü, vaheta, rendi, edasta ega tee mingil muul viisil Kasutaja isikuandmeid kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Me võime kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et aidata meil oma äri ja Veebilehte hallata või teostada tegevusi meie nimel, nt uudiskirjade ja eripakkumiste või küsitluste saatmine; 
 • Töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik, kuid vastavalt vajadusele ja neid ei säilitata kauem (kuni üks aasta), kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti (välja arvatud e-postiturunduses, kus andmeid talletatakse seitse aastat).

Isikuandmete kaitse ja õigused ning juurdepääs andmetele 

Rakendame andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid ning turvameetmeid, et kaitsta Kasutaja veebilehel salvestatud andmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Sul on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta ja soovi korral esita meile digitaalselt allkirjastatud taotlus. Enne vastamist veendume, et taotluse esitajal on olemas õigus andmeid saada või nõuda toimingu tegemist. Sul on õigus: 

 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele; 
 • taotleda oma isikuandmete muutmist, kui edastad meile teabe muutmist vajavate andmetega; 
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist. See ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel või kui andmete säilitamise kohustus tuleneb õigusaktist; 
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist; 
 • taotleda oma isikuandmete ülekandmist; 
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist; 
 • esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, ([email protected], 627 4135); 
 • võtta tagasi oma nõusolek igal ajal, mh loobuda uudiskirja saamisest. Nõusoleku tagasivõtmine aga ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. 

Veebileht võib koguda, töödelda ja kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teie nimi, postiaadress ja mobiiltelefon ning teave teie poolt esitatud tellimuse osas soovitud teenuse või toote kohta.

Veebilehe andmeid võidakse töödelda alljärgnevatel põhjustel:

 • et tagada juurdepääs meie veebilehele, sealhulgas ka juurdepääs Veebilehe ja meie partnerite teenustele ja toodetele; 
 • et töödelda päringuid;
 • et pakkuda teile teenuseid/tooteid (üksnes teie nõusolekul);
 • et võtta ühendust veebilehte külastanud isikuga seoses saabunud päringuga või soovitud teenuste/toodetega;
 • et osutada teenuseid/müüa tooteid, mida olete soovinud;
 • et korraldada mis tahes maksete töötlemist.

Isikuandmeid talletatakse

Veebilehe kaudu tehtud päringuid talletatakse ühe aasta vältel alates päringu tegemises.

Küpsiste info

Küpsiste eeskirjad 

Mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame? 

Veebilehtede puhul nagu on tavaks, kasutab ka meie Veebileht küpsiseid – pisikesi faile, mis laetakse Kasutaja arvutisse, et pakkuda Veebilehel paremat kasutuskogemust. 

Privaatsusmooduli küpsiste (mitte)kinnitamine

Nõustudes küpsistega (cookies) mooduliga veebilehel, mis asub veebilehe jaluses, talletatakse teie nõusolek igavesti / jäädavalt, kuni privaatsuspoliitika uuendamiseni. Teil on võimalik seadmest kustutada teie unikaalset küpsise koodi, mis järel kuvatakse teile uuesti küpsiste informatsiooni (või mingi konkreetse perioodi jooksul).

Veebilehe küpsistega mitte nõustumisel talletatakse teie keeldumise otsust kuniks te seda ise muudate. Teil on seda võimalik muuta igal ajahetkel. 

Veebileht võib edastada teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires töötlemiseks kolmandast isikust spetsialistidele ja/või meie partnerile. Kogume andmeid vaid mõistlikkuse piires, rakendades kõiki vajalikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete turvaline ja privaatsuspõhimõtete kohane töötlemine.

Kolmas isik on ettevõtte lepingupartner ja/või tulenevalt seadusest esindav isik (näiteks PPA), kes töötleb isikuandmeid. Isikuandmeid avalikustatakse kolmandatele isikutele ainult seaduses välja toodud punkti alusel ja/või digitaalselt allkirjastatud päringu alusel, millele ettevõte vastab 30 kalendripäeva jooksul. Neid päringuid talletatakse arhiivis 5 aastat.

Veebileht kasutab andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on väike arvutikoodi lõik, mille anname teie veebibrauserile, kui veebisaiti esimest korda külastate. Edaspidi võivad küpsised aidata meil pakkuda teile ainulaadset sisu või teha reklaami (reklaamiküpsised) selle põhjal, mida olete meile enda kohta avaldanud või millist sisu olete vaadanud.

Veebilehitsejast küpsiste kustutamise ja nende seadistamise kohta vt teavet siit (dokument on inglise keeles): https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en. Kui küpsised interneti veebilehitsejast ära kustutate, kaob süsteemidest teie unikaalne kood ja seda pole enam võimalik teiega siduda ning taaskordsel külastusel annab veebilehitseja teile uue unikaalse koodi.

Reklaamiküpsised – kasutatakse meie veebilehel, et pakkuda olemasolevatele ja tulevastele klientidele meie teenuste/toodete kohta informatsiooni erinevatel reklaamiplatvormidel, näiteks Google’i otsingumootorites ja sotsiaalmeedias (näiteks Facebook või Instagram).

Samuti kasutame töös küpsiste kaudu osalist andmete automaatset edastamist. Ettevõte ei edasta teie nime, e-posti ega telefoni. Kasutame andmete edastamiseks IP-aadressi. See on vajalik, et saaksime kasutada oma turundustöös vajalikke programme. Näiteks Google Analytics ja/või Facebook Pixel.

Google Analytics https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Facebook Pixel https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Küpsiseid on kahte tüüpi.

Püsivad küpsised jäävad kasutaja arvutis asuvasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks, veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiste informatsioon

Küpsis Tüüp Osapool Blokeeritav Tüüp Kehtib Eesmärk

Programmid kasutavad külastajate poolt tehtud päringuid või ükskõik mil viisil edastatavat infot, et hinnata veebilehe kasutust kasutajamugavuse parandamiseks. See aitab veebilehte täiustada, et see tulevikus veebilehe külastajale mugavam oleks.

Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, on teil alati võimalik see oma veebilehitsejas ära märkida. Selle kohta on võimalik saada lisateavet teie veebilehitseja loojalt. Kui küpsised ära keelata, ei pruugi teatud funktsioonid meie kodulehel töötada või teatud teenused teile kättesaadavad olla.

Veebilehe külastaja võib igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Selleks peab veebilehe külastaja veebisaidilt vastava veebilehitseja lisamooduli (plugin) alla laadima ja lisama selle oma veebilehitsejale: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kui teil on veel küsimusi veebilehitseja küpsiste kasutamise kohta saidil veebileht, siis võtke meiega kõhklemata ühendust e-posti vahendusel. Tuletame meelde, et isikuandmeid ei avalikustata kolmandatele osapooltele lihtkirja alusel.

Veebilehe külastajate profileerimine

Veebileht võib kasutada veebilehe kasutajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid veebilehe omanik ei koosta veebilehe külastajate kohta individuaalseid profiile. Profileerimine toimub üldistatult ja grupeerimise printsiibi alusel.

Veebilehe sisesed ja veebilehe välised lingid

 • Veebilehe sisesed lingid on algusega koduleht.ee ning on domeenisisesed, mis tähendab, et nende turvalisuse eest vastutame meie.
 • Veebilehe väliste linkide paigutamine veebilehele ei tähenda selle veebilehe ja/või selle sisu heakskiitmist. Nende turvalisuse eest me ei vastuta.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Veebilehe sisesed ja välised küpsised (cookies)

 • Sisesed küpsised – haldaja kasutatavad veebilehe sisesed küpsised on kasutaja seadme jaoks ohutud.
 • Välised küpsised – haldaja ei vastuta veebilehe partnerite küpsiste turvalisuse eest. Partnerite nimekirja leiab meie veebilehelt.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Koduleht kasutab HTTPS ühendust. HTTPS ehk krüpteeritud ühendusega ligipääs veebilehele on tegelikult ülioluline. Krüpteerimata lehel andmete sisestamine on sama ebaturvaline kui kontori ukse lukustamata jätmine või PIN-koodi kirjutamine pangakaardile. Kogu info, mis internetis ilma HTTPS (SSL) protokollita liigub on sisuliselt avalik. Seda eriti kasutades avalikku, jagatud või WiFi-võrguühendust. 

Meiliturundus ehk otseturundus

Ettevõte kasutab meiliturunduses järgnevat partnerit: Smaily.com 

Liitudes Ettevõtte otseturundusega veebilehel (siinkohal tuleb tähele panna, et kui liitumine on kodulehe väline tuleb sellest kliendile teada anda), annan vajutades nupule „privaatsustingimustega nõustumine“ enda nõusoleku ning nõustun ühtlasi saama uudiskirju 1-2 korda kuus.

Otseturundusinformatsiooni talletatakse kliendi kohta vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. 

E-posti ja telefoninumbrit (vajadusel ka nime) kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Kui kasutaja ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide ja sellest teada anda.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal keelduda ja esitada sooviavaldus (lahku uudiskirjast* või kirjutades e-kirja) sellest ettevõttele e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgesõnaliselt ja eraldi igasugusest muust informatsioonist).

*Lahkudes otseturunduslistist jõustub teie sooviavaldus koheselt ning vastavast kuupäevast alates ei saada ettevõte teile enam otseturundusinformatsiooni.

Otseturundusega seotud kliendi andmeid talletatakse kuni seitse aastat meie partnerite juures.

Privaatsuspoliitika on koostatud: 10. juuni 2024