Narva

Valmis Ida-Viru külastajateekonna uuring

ida-virumaa külastajateekonna uuring
Sisukord

Ida-Viru Turismiklastri tellimusel koostas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž Ida-Viru külastajateekonna uuringu ning tegevuskava. Uuringust selgus Ida-Viru kuvand (maine) TÜPK tudengite näitel, põhikülastajate profiil ja külastajateekonna kitsaskohad.

Peamine järeldus: Ida-Viru on külastaja jaoks üks tervik- külastajaelamuse moodustavad nii turismiteenused, kohalikud elanikud, poed, taksod jne koos. Külastajad hindavad kõrgelt seda, kui saavad ettevõtte töötajatelt ja kohalikelt inimestelt soovitusi, kuidas piirkonnas aega veeta.

Maineuuringu käigus tuli välja, et kes ei ole veel Ida-Virumaad külastanud tajuvad piirkonda halli ja masendava tööstuspiirkonnana, kuigi toovad välja ka, et on maakonnas on kaunis loodust ja tehtud filme. Enamusel Ida-Virumaad juba külastanud inimestele jätab piirkond positiivse mälestuse ja tullakse hea meelega tagasi ning soovitatakse ka sõpradele. Ida-Virumaad juba külastanud inimesed tajuvad piirkonad külalislahkena, sõbraliku ja seikluslikuna. Ühel kolmandikul piirkonnas käinutel jäi maakonnast negatiivne mälestus ja toodi välja märksõnadena räämas ja kole linnapilt, renoveerimist vajavad hooned, auklikud teed ja vene keelne suhtlus. „Rahulolematust võisid tekitada ka mõned nüansid, näiteks kui tuldi sooduspakkumiste peale aga ei arvestatud, et sooduspakkumine ei tähenda alati 5 tärni kvaliteeti“ tõdes uuringu üks läbiviia Tiina Viin. Kitsaskohana toodi välja ka piirkonna teeninduse ebaühtlane kvaliteet.

Uuringu üks koostaja Marit Piirman märkis, et iga inimene peaks mõistma, et tema ongi maakonna ja selle piirkonna visiitkaart.

Uuringust joonistusid välja ka maakonna majakad, mida teatakse ja rohkem külastatakse nt Kiviõli Seikluskeskus ja kogupere elamuspark, Eesti Kaevandusmuuseum, Narva ja Narva-Jõesuu piirkonnad ja Toila SPA ning nende roll inimestele info jagamisel on oluline. Turismiettevõtjate endi huvides on, et külastajad jääksid piirkonda võimalikult kauaks.

Uuringust välja tulnud kiitsaskohtade baasil moodustus tegevuskava. Paika said elluviidavad tegevused ja kellega koostöös, ning mis ajaplaanis tegevusi ellu viima hakatakse.

Ida-Viru klienditeekonna disaini uuring sai teoks tänu programmile „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ ja projekti „ Ida-Viru kui turismisihtkoha edasiarendamine“ raames.

Jaga
Soovitused